išpipyti

išpipyti
išpìpyti tr. šnek. 1. išdaužyti, apkulti: Išpìpyk antausius, kad skolos neatiduoda Lk.iškulti (spragilais): Lig pusryčio turi išpìpyti jaują Pj. 2. išgurinti, išdaužyti: Atejo sau naktį, išpìpijo langus ir pačią mažne nudaužė Plt. Ta žmona ateis ir išpìpys langus, ka su ta merge gyveno Žr.iškirsti, išnaikinti: Ans pipyte išpìpijo mišką, t. y. iškirto J. Eigulis išpìpijo mišką Ggr. \ pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pipyti — pìpyti, ija, ijo šnek. 1. tr., intr. mušti, daužyti, pupyti: Pìpyk, pìpyk tą velnią Kv. Tas vaikelis kožną dieną gauna pìpyti, o kaip nė[ra] geresnis, teip nė[ra] Vvr. | refl.: Prysigėrė vyrai i pasiuto pìpyties Vvr. ║ kulti (spragilais):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripipyti — pripìpyti tr. šnek. primušti, pridaužyti: Jei tu mun da neklausysi, aš tavi negyvai prypìpysu! Vvr. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpipyti — užpìpyti tr. šnek. užmušti: Galėjo negyvai užpìpyti Vvr. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpipyti — įpìpyti intr. šnek. suduoti, užkirsti: Kai įpìpijo, tai įpìpijo tam į sprandą Šv. pipyti; įpipyti; išpipyti; pripipyti; užpipyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”